/

9 Mart 2023

Amazon’da Satış Yapanlar Vergi Nasıl Ödemeli

Amazon'da Satış Yapanlar Vergi Nasıl Ödemeli

Amazonda satış yapanlar vergi ödemekle yükümlüdürler. Vergi ödemesi, satıcının bulunduğu ülke ve vergi mevzuatına göre değişebilir. Örneğin, Türkiye’de Amazon üzerinden satış yapanlar, Türkiye’deki vergi mevzuatına göre vergi ödemek zorundadırlar.

Amazon’da Satış Yapanlar Vergi Nasıl Ödemeli

Türkiye’de e-ticaret satıcıları, vergi mükellefiyeti açısından iki kategoride incelenir: gerçek kişi mükellefler ve tüzel kişi mükellefler. Gerçek kişi mükellefler, yıllık brüt satış hasılatı 500.000 TL’yi geçmeyen bireysel işletmelerdir. Tüzel kişi mükellefler ise şirketlerdir.

Gerçek kişi mükellefler, 2022 yılı itibarıyla yıllık brüt satış hasılatları 150.000 TL’yi geçtiğinde KDV mükellefi olurlar. Tüzel kişi mükellefler ise e-ticaret faaliyetleri nedeniyle yıllık brüt satış hasılatı ne olursa olsun KDV mükellefi olmak zorundadırlar.

Ayrıca, Amazon gibi e-ticaret platformları üzerinden satış yapanların vergi ödemeleri için vergi numarası almaları gerekebilir. Bu konuda vergi dairelerine danışarak detaylı bilgi almak gerekmektedir.

Özetle, Amazonda satış yapanlar vergi ödemekle yükümlüdürler ve vergi ödemesi yaparken, bulundukları ülkenin vergi mevzuatını dikkate almaları gerekmektedir.

E-ticaret satıcıları ayrıca gelir vergisi, kurumlar vergisi ve diğer vergi türlerine de tabi olabilirler. Bu vergilerin ödeme süresi ve miktarı da vergi mevzuatına göre değişiklik gösterir.

Örneğin, Türkiye’de gerçek kişi mükellefler yıllık beyanname vermekle yükümlüdürler ve beyanname verme süresi yıllık olarak belirlenir. Tüzel kişi mükellefler ise kurumlar vergisi beyannamesi vermekle yükümlüdürler.

Ayrıca, e-ticaret satıcıları kargo şirketleri aracılığıyla müşterilere mal gönderdiklerinde, kargo bedelleri de vergiye tabi olabilir. Bu bedellerin vergilendirilmesi de vergi mevzuatına göre değişiklik gösterir.

Amazonda satış yapanlar vergi ödemeleri konusunda detaylı bilgi almak için, bulundukları ülkede vergi danışmanlarından veya vergi dairesinden yardım alabilirler. Bu sayede, vergi ödemelerini doğru ve zamanında yaparak, yasal yükümlülüklerini yerine getirebilirler.

Amazonda satış yapmak, e-ticaret satıcılığı gibi bir işletme faaliyeti olduğu için, satıcılar bu faaliyetler nedeniyle vergiye tabi olabilirler. Vergi ödemeleri konusunda detaylı bilgi almak için, bulundukları ülkenin vergi mevzuatına uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

Amazon'da Satış Yapanlar Vergi Nasıl Ödemeli
Amazon’da Satış Yapanlar Vergi Nasıl Ödemeli

Türkiye’de E-ticaret Satıcıları, Vergi Durumu Kaça Ayrılır?

Türkiye’de e-ticaret satıcıları, vergi mükellefiyeti açısından gerçek kişi mükellefler ve tüzel kişi mükellefler olarak iki kategoriye ayrılır. Gerçek kişi mükellefler, yıllık brüt satış hasılatı 500.000 TL’yi geçmeyen bireysel işletmelerdir. Tüzel kişi mükellefler ise şirketlerdir.

Gerçek kişi mükellefler, 2022 yılı itibarıyla yıllık brüt satış hasılatları 150.000 TL’yi geçtiğinde KDV mükellefi olurlar. Bu durumda, KDV beyannamesi vererek KDV ödemelerini yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, yıllık gelir vergisi beyannamelerini de vermeleri gerekmektedir.

Tüzel kişi mükellefler ise e-ticaret faaliyetleri nedeniyle yıllık brüt satış hasılatı ne olursa olsun KDV mükellefi olmak zorundadırlar. Ayrıca, kurumlar vergisi beyannamesi vererek kurumlar vergisi ödemelerini yapmaları gerekmektedir. Yıllık gelir vergisi beyannamesi de vermek zorundadırlar.

Kargo ücretleri de vergiye tabi olabilir. Türkiye’de kargo ücretleri, KDV’ye tabi tutulmaktadır. Bu nedenle, e-ticaret satıcıları kargo bedelleri üzerinden KDV ödemeleri yapmak zorundadırlar.

Vergi ödemeleri konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da vergi numarası almaktır. Vergi numarası, vergi dairelerinden alınır ve vergi ödemeleri için kullanılır. E-ticaret satıcıları, vergi numarası almaları ve bu numarayı Amazon hesaplarına kaydetmeleri gerekmektedir.

Sonuç Olarak

Sonuç olarak, e-ticaret satıcıları, faaliyetlerinden kaynaklanan vergi yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Vergi mevzuatına uygun olarak hareket ederek, vergi ödemelerini doğru ve zamanında yaparak, yasal yükümlülüklerini yerine getirebilirler.

E-ticaret satıcıları, vergi ödemelerini yaparken vergi beyannamelerini de doğru bir şekilde doldurmak zorundadırlar. Vergi beyannamelerinde yanlış veya eksik bilgi vermek, vergi kaçırma olarak kabul edilir ve cezai yaptırımlara tabi olabilirler.

Ayrıca, vergi ödemeleri sırasında vergi indirimlerinden de faydalanılabilir. Türkiye’de vergi indirimleri, vergi mevzuatında belirtilen şartlar ve sınırlandırmalar dahilinde uygulanmaktadır.

E-ticaret satıcıları, vergi yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirerek, işlerini düzenli bir şekilde yürütebilirler. Vergi ödemelerini aksatmak veya yanlış yapmak, ciddi yasal sorunlara neden olabilir ve işletme faaliyetlerinin devamını tehlikeye sokabilir.

Bu nedenle, e-ticaret satıcıları vergi yükümlülüklerini iyi anlamalı ve vergi mevzuatına uygun hareket etmelidirler. Vergi danışmanlarından veya vergi dairelerinden yardım alarak, vergi ödemeleri konusunda doğru bilgi sahibi olabilirler.

Amazon’da Satış Yapanlar Dikkat Etmeleri Gerekenler

E-ticaret platformu Amazon’da satış yapanlar, vergi yükümlülükleri açısından dikkat etmeleri gereken birkaç husus bulunmaktadır. İşte Amazon’da satış yapanlar için vergi ödeme süreci hakkında genel bir bakış:

 1. Vergi kaydı yapılması gerekebilir: Amazon’da satış yapmak isteyenlerin öncelikle vergi mükellefiyeti açısından gerekli adımları atmaları gerekmektedir. Satıcılar, faaliyet gösterdikleri ülkedeki vergi kurumlarına vergi kaydı yaptırmalı ve gerekli vergi beyannamelerini düzenlemelidirler.
 2. Satış vergileri: Amazon’da satış yapanlar, faaliyet gösterdikleri ülkedeki vergi yasalarına göre satış vergileri ödemekle yükümlüdürler. Satıcıların, müşterilerinden topladıkları satış vergilerini doğru şekilde tahsil etmeleri ve ilgili vergi kurumlarına bildirmeleri gerekmektedir.
 3. FBA kullanımı: Amazon’un FBA (Fulfillment by Amazon) hizmetini kullanan satıcılar, Amazon’un depolarında bulunan ürünleri müşterilere göndermektedirler. Bu durumda, satıcıların bulundukları ülkedeki depolama veya saklama hizmetleri için ödenmesi gereken vergileri de göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
 4. Uluslararası satışlar: Amazon’da satış yapanlar, yurt dışına satış yaparak farklı ülkelerdeki müşterilerine de ulaşabilirler. Ancak, bu durumda satıcıların farklı ülkelerdeki vergi yasalarını da göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Örneğin, satıcıların Avrupa Birliği’ne satış yapmaları durumunda, Avrupa Birliği’nin ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve KDV (Katma Değer Vergisi) yasalarına uyum sağlamaları gerekmektedir.
 5. Vergi danışmanlığı: Amazon’da satış yapmak isteyen satıcılar, vergi yasaları konusunda bilgi sahibi olmak ve vergi yükümlülüklerini doğru şekilde yerine getirmek için vergi danışmanlığı hizmeti alabilirler.

Amazon’da Satış Yapmak İsteyenler Dikkat Edilmesi Gerekenler

Özetle, Amazon’da satış yapmak isteyenlerin, vergi yasalarına uygun hareket etmeleri ve vergi yükümlülüklerini doğru şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, vergi konularında uzman bir danışmanla çalışmak, satıcıların vergi işlemlerini doğru şekilde yerine getirmelerine yardımcı olacaktır.

 1. Satıcı hesaplarının düzenli olarak izlenmesi: Amazon’da satış yapmak için açılan satıcı hesaplarının düzenli olarak izlenmesi, vergi yükümlülüklerinin doğru şekilde yerine getirilmesi için son derece önemlidir. Satıcılar, hesaplarının durumunu sürekli takip ederek, vergi beyannamelerini düzenli olarak göndermeli ve ödeme planlarını takip etmelidirler.
 2. Satış kayıtlarının tutulması: Satıcıların, Amazon’da yaptıkları satışlara ilişkin kayıtları tutmaları gerekmektedir. Bu kayıtlar, ilgili vergi beyannamelerinin düzenlenmesinde ve vergi yükümlülüklerinin doğru şekilde yerine getirilmesinde son derece önemlidir.
 3. Vergi beyannamelerinin düzenlenmesi: Satıcıların, Amazon’da yaptıkları satışlara ilişkin vergi beyannamelerini doğru şekilde düzenlemeleri gerekmektedir. Beyannamelerin zamanında ve doğru şekilde düzenlenmesi, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde son derece önemlidir.
 4. Vergi ödemelerinin takibi: Satıcıların, vergi yükümlülüklerini yerine getirdiklerine dair vergi ödemelerinin takibini yapmaları gerekmektedir. Vergi ödemelerinin zamanında ve doğru şekilde yapılmaması, satıcıların vergi yasalarına uygun hareket etmediği anlamına gelebilir ve cezai yaptırımlarla karşılaşmalarına neden olabilir.
 5. Satış vergisi oranlarının belirlenmesi: Amazon’da satış yapan satıcıların, satış vergisi oranlarını doğru şekilde belirlemeleri gerekmektedir. Satış vergisi oranları, satıcıların bulundukları eyalet ve şehirdeki vergi yasalarına göre değişiklik gösterir.
 6. Uluslararası satışların vergilendirilmesi: Amazon’da satış yapan satıcıların, uluslararası satışlarda da vergi yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu durum, satıcının bulunduğu ülkedeki vergi yasalarına göre değişiklik gösterir.
 7. Gelir vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi: Amazon’da satış yapan satıcıların, yaptıkları satışlar nedeniyle elde ettikleri gelirlerin beyannamesini düzenlemeleri gerekmektedir. Gelir vergisi beyannameleri, satıcının bulunduğu ülkedeki vergi yasalarına göre belirlenir.
 8. Vergi beyannamelerinin zamanında gönderilmesi: Amazon’da satış yapan satıcıların, vergi beyannamelerini zamanında göndermeleri son derece önemlidir. Vergi beyannamelerinin zamanında gönderilmemesi, satıcının vergi yasalarına uygun hareket etmediği anlamına gelebilir ve cezai yaptırımlarla karşılaşmasına neden olabilir.
 9. Vergi danışmanlığı hizmeti alma: Amazon’da satış yapan satıcıların, vergi yükümlülüklerini doğru şekilde yerine getirmek için vergi danışmanlığı hizmeti almaları faydalı olacaktır. Vergi danışmanları, satıcıların vergi yasalarına uygun hareket etmelerine yardımcı olacak ve cezai yaptırımlarla karşılaşmalarını önleyecektir.

Bu başlıklar, Amazon’da satış yapmak isteyen satıcıların vergi yükümlülüklerine ilişkin dikkat etmeleri gereken konuları özetlemektedir. Ancak, vergi yasaları sürekli değişebildiğinden ve her ülkenin kendine özgü vergi yasaları bulunduğundan, satıcıların bu konuda uzman bir vergi danışmanından destek almaları önerilir.